Projektovanje

U sklopu svojih usluga nudimo izradu tehničke dokumentacije za potrebe utvrđivanja koncepta objekta, načina izgradnje i održavanja objekta. Obuhvat usluga podrazumeva izradu Idejnog rešenja i Idejnog projekta, za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova. Neizostavno je izrađivanje Projekta za Građevinsku dozvolu, radi dobijanja rešenja o Građevinskoj dozvoli. Naše usluge pokrivaju i izradu Projekta za izvođenje, kako bi se jasno definisalo izvođenje radova na gradnji, nakon čega se čitav proces kompletira izradom Projekta izvedenog objekta, kojim se obezbeđuje Upotrebna dozvola i definiše dalje korišćenje i održavanje objekta.

Našem timu možete poveriti izradu nekog od pojedinačnih projekata, ili celokupne tehničke dokumentacije i bićete zadovoljni brzinom i kvalitetom realizovanog projekta.