Poslovni objekat pri hidrocentrali Dabar, Republika Srpska

Poslovni objekat pri hidrocentrali Dabar, Republika Srpska

Naručilac: STUCKY LTD

Izrada Glavnog arhitektonskog građevinskog projekta zgrade za tehničko osoblje i skladišta za HE Dabar, Republika Srpska.

Zgrada za tehničko osoblje, upravna zgrada hidrocentrale Dabar, Republika Srpska, spratnosti P+2, površine 660m².

Objekat je formiran u svemu prema zahtevima investitora, a u skladu sa važećom regulativom za ovu vrstu objekata.

Jednostavna forma sa centralno postavljenom ulaznom partijom i vertikalnim komunikacijama svojom pojavom oplemenjuje čitav proizvodni kompleks.