Privatna specijalna bolnica, Vojvode Milenka, Beograd

Privatna specijalna bolnica, Vojvode Milenka, Beograd

Investitor: Privatno lice

Izrada idejnog resenja i Idejnog projekta u svrhu adaptacije poslovnog prostora u prostor specijalne bolnice

Adaptacija poslovnog prostora u prostor Specijane bolnice je obuhvatila 160m2 prostora I formiranje sledecih funkcionalnih celina:

prostora za prijem,

lekarskih ordinacija,

bolesničkih soba sa pripadajućim mokrim čvorovima

prostora za intenzivnu negu,

operacione sale sa pratećim prostorima pomoćnih prostora neophodnih za funkcionisanje objekta ove namene

U projektu su primenjene sve važeće norme i standardi za zdravstvene ustanove, a posebna pažnja se poklonila materijalima za finalne obrade površina, kako bi se obezbedila trajnost i lako održavanje visokog stepena čistoće.