Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “Mlekara Granice”, Mladenovac

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “Mlekara Granice”, Mladenovac

Investitor: GRANICE d.o.o

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda u Mladenovcu, Srbija.

Projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nastalih u toku proizvodnog procesa u mlekari Granice Mladenovac, kapaciteta 150 m3/dan.

Postrojenje se sastoji od operativnog objekta površine 100 m2 i betonskih rezervoara (biološki tretman i sekundarni taložnik) zapremine cca 900 m3.

Parametri prečišćene vode: HPK – 110 mg/l; BPK5 – 25 mg/l; Suspendovane materije – 35 mg/l.

Projekat urađen na osnovu usvojene tehnologije firme TIA, Nemačka.