Višeporodična stambena kuća, Ohridsko jezero, Makedonija

Višeporodična stambena kuća, Ohridsko jezero, Makedonija

Investitor: Privatno lice

Višeporodična, stambena kuća na obali Ohridskog jezera, spratnosti Su+P+4, površine P~2500m². Oblikovanje i orijentacija objekta su proizašli iz morfologije terena na kome se nalazi tako da sve stambene jedinice imaju otvorenu vizuru na jezero.