Poslovni objekat, Resavska ulica, Beograd

Poslovni objekat, Resavska ulica, Beograd

Naručilac: CBS INTERNATIONAL d.o.o

Vršenje konsalting usluga i izrada Idejnog rešenja i Idejnog projekta rekonstrukcije poslovnog objekta u Resavskoj ulici u Beogradu, Srbija.