Upravljanje projektima

I.P.C. Synthesis ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima. Naš tim za upravljanje projektima, primenom PMI metodologije i korišćenjem modernih Project management alata, omogućava efikasno rukovođenje projektom od faze inicijacije do njegovog zatvaranja.

Detaljno planiranje obima projekta, definisanje ciljeva, identifikacija neophodnih resursa, planiranje dinamike realizacije projekta, čine osnovu kvalitetnog upravljanja projektima. Praćenje i kontrola realizacije projekta, agilno komuniciranje sa stejkholderima na projektu, uz redovno izveštavanje ključnih učesnika kroz formu gantograma, omogućava Klijentu detaljan uvid u dinamiku realizacije projekta.

Upravljanje projektima na ovakav način za rezultat ima efektivno zatvaranje projekta, sa uspostavljenom ravnotežom između vremena, troškova i kvaliteta, jer znamo da je to ono što je Vama važno.