Rekonstrukcija benzinskih stanica “Jugopetrol”, Podgorica, Crna Gora

Rekonstrukcija benzinskih stanica “Jugopetrol”, Podgorica, Crna Gora

Investitor: JUGOPETROL ad

Upravljanje projektom i pružanje konsultantskih usluga za rekonstrukciju 31 benzinske stanice u Crnoj Gori kompanije Jugopetrol AD, članice EKO HELLENIC PETROLEUM GROUP.

  • priprema tenderske dokumentacije za izbor generalnog izvođača radova
  • priprema tenderske dokumentacije za izbor vršioca tehničke kontrole i nadzora nad izvođenjem radova
  • pravljenje plana realizacije za svaku godinu projekta
  • nadzor nad kompletnim procesom projektovanja i izvođenja radova sa ishodovanjem upotrebne dozvole za svaku benzinsku stanicu