Stambeno-poslovni kompleks “Tesla palace”, Kragujevac

Stambeno-poslovni kompleks “Tesla palace”, Kragujevac

Investitor: Tesla Palace doo

Upravljanje projektom i pružanje konsultantskih usluga za stambeno-poslovni kompleks “Tesla Palace” u Kragujevcu, Srbija, ukupne površine 32.000 m2

  • Izrada budžeta za realizaciju projekta
  • Definisanje koncepta projekta
  • Kontrola izrade I odobravanje projektne dokumentacije,
  • Izrada tenderske dokumentacije, pregovori sa Izvođačem
  • Kontrola ugovora o izvođenju, kontrola radova, odobravanje troškova I naknadnih radova
  • Kontrola budžeta
  • Konačni obračun sa izvođačem, primopredaja radova
  • Praćenje objekata tokom garantnog perioda
  • Koordinacija prodaje