Stambeno-polovni kompleks “Voždove kapije”, Beograd

Stambeno-polovni kompleks “Voždove kapije”, Beograd

Investitor: Shikun & Binui Group

Upravljanje projektom i pružanje konsultantskih usluga za stambeno-poslovni kompleks “Voždove Kapije” u Beogradu, Srbija, ukupne površine 70.000 m2.

  • Izrada budžeta i plana za realizaciju projekta
  • Definisanje koncepta projekta
  • Kontrola izrade i odobravanje projektne dokumentacije,
  • Izrada tenderske dokumentacije, pregovori sa Izvođačem
  • Kontrola ugovora o izvođenju, kontrola radova, odobravanje troškova I naknadnih radova
  • Kontrola budžeta
  • Konačni obračun sa izvođačem, primopredaja radova
  • Praćenje objekata tokom garantnog perioda.