Stambeno-poslovni kompleks “Wellport”, Novi Beograd

Stambeno-poslovni kompleks “Wellport”, Novi Beograd

Investitor: Shikun & Binui Group

  • Izrada budžeta za realizaciju projekta
  • Definisanje koncepta projekta
  • Kontrola izrade I odobravanje projektne dokumentacije,
  • Izrada tenderske dokumentacije, pregovori sa izvođačem
  • Kontrola ugovora o izvođenju, kontrola radova, odobravanje troškova i naknadnih radova
  • Kontrola budžeta
  • Konačni obračun sa izvođačem, primopredaja radova
  • Praćenje objekata tokom garantnog perioda