Stambeni objekat “Dukley Gardens”, Budva, Crna Gora

Stambeni objekat “Dukley Gardens”, Budva, Crna Gora

Naručilac: CBS INTERNATIONAL

Izrada nultog izveštaja koji obuhvata 35 apartmana za projekat “Dukley Gardens” u Budvi, Crna Cora.